joomla 1.6

1
3
4
Tham luận về công tác đổi mới quản lý tổ chuyên môn
Thứ tư, 18 Tháng 1 2012 08:02

Đổi mới công tác quản lý tổ chuyên môn. Để đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới của nhà trường, tôi xin trình bày một vài suy nghĩ về vấn đề đổi mới quản lý tổ chuyên môn.

Kính thưa đoàn chủ tịch.

Thưa toàn thể các đ/c cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Sau khi nghe những đánh giá đầy đủ cũng như phương hướng cụ thể, giải pháp sát thực cho năm học mới, tôi hoàn toàn nhất trí và tin tưởng vào sự đổi mới của nhà trường trong năm học này và thời gian tới. Để đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới của nhà trường, tôi xin trình bày một vài suy nghĩ về vấn đề đổi mới quản lý tổ chuyên môn.

Trong trường THPT, tổ CM đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc  thực hiện các hoạt động dạy và học. Người TTCM được ví như “ Cánh tay nối dài của lãnh đạo nhà trường” trực tiếp điều hành các công việc cụ thể trong HĐ dạy và học. Công tác lãnh đạo, quản lý của tổ CM là yếu tố quyết định đến hiệu quả hoạt động của tổ CM, góp phần quan trọng đến chất lượng GD của nhà trường. Để tiếp tục thực hiên có hiệu quả CĐ năm học 2011-2011, tôi nhận thấy việc đổi mới  quản lý tổ CM là khâu đột phá trong đổi mới GD và nâng cao chất lượng  giảng dạy trong nhà trường.

Như chúng ta biết tổ CM là 1 bộ phận cấu thành của trường THPT. Các tổ, các nhóm có quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức đoàn thể trong việc thực hiện NV của tổ và các NV khác của chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt được các mục tiêu đề ra.

Tổ CM là nơi trực tiếp triển khai các mặt hoạt động của nhà trường trong đó trọng tâm là HĐ giáo dục và dạy học.

Tổ CM là đầu mối QL mà hiệu trưởng dựa vào đó để QL nhà trường trên nhiều phương diện nhưng cơ bản là HĐ giáo dục, dạy học, HĐ sư phạm của GV.

Là nơi tập hợp, đoàn kết, tìm hiểu nắm vững tâm tư, tình cảm và những khó khăn trong đời sống của GV trong tổ, kịp thời động viên, giúp đỡ để anh chi em hoàn thành tốt công việc.

Thực tế công tác quản lý tổ CM trong những năm qua còn gặp khó khăn:

-Thiếu kỹ năng lập KH, chưa mạnh dạn đề xuất những hoạt động của tổ, chủ yếu dựa vào KH chung của nhà trường.

-Hình thức quản lý hoạt động dạy và học chủ yếu học hỏi kinh nghiệm quản lý từ người đi trước, TTCM còn chú tâm chỉ đạo bộ môn mình dạy, các môn còn lai chỉ đạo dựa vào các nhóm trưởng bộ môn.

-Hoạt động tổ CM đặc biệt là vấn đề trao đổi giữa các nhóm CM hiệu quả chưa cao, đôi khi còn nặng tính hình thức.

- Việc đánh giá CM, thi đua hàng kỳ, hàng năm, đã cụ thể mang tính định lượng nhưng chưa tạo được không khí thoải mái trong cán bộ, giáo viên.

- Công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức, lối sông văn hóa trong nhà trường, ngoài xã hội của các tổ đã được triển khai nhưng chưa thường xuyên, vẫn có những dư âm không hay.

- Tổ trưởng CM chưa đáp ứng đầy đủ vai trò của người  "thợ cả", chưa được đào tạo bài bản về kỹ năng QL, năng lực QL, PP tổ chức tổ CM.

Để đáp ứng yêu cầu mới của thời đại , nhiệm vụ trọng tâm của ngành GD và nhà trường, việc đổi mới QL tổ CM  là việc làm cần thiết để tạo ra được nhũng đột phá trong việc nâng cao chất lương giảng dạy. Với vai trò là một TTCM, tôi xin đưa ra vài suy nghĩ  về vấn đề đổi mới trong QL tổ CM:

1. Đổi mới trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện KH hoạt đông của tổ.

+ Ngay từ đầu năm, tôi phải định hình đầy đủ các loại KH, lên KH xây dựng cụ thể, có tính khả thi  trong năm học.

+ Sau đó tổ chức triển khai việc thực hiện KH bằng cách bố trí sắp xếp theo mối quan hệ giữa 3 yếu tố: Việc - người - nguồn lực, đồng thời phối hợp với yêu cầu của từng nhiệm vụ, từng hoạt động trong tổ theo lịch trình đã xác định.

+ Chỉ đạo thực hiện KH : Theo quan hệ chỉ huy - phục tùng, tuy nhiên đối tượng QL tổ CM là GV, đồng nghiệp, nên tôi chú trọng phát huy vai trò tư vấn, hướng dẫn, kích thích, động viên khích lệ nỗ lực cống hiến, sáng tạo của anh, chị em GV trong tổ.

+ Đánh giá việc thực hiện KH: Để đánh giá, tôi luôn dựa vào các chuẩn mực, yêu cầu mà tổ CM, nhà trường đã xác định và phải dựa vào kết quả KT thường xuyên liên tục của cá nhân, nhóm CM, tổ CM.

2. Đổi mới quản lý hoạt động dạy học và giáo dục.

+ Quản lý việc lập KH thực hiện chương trình môn học: Trước khi lập KH quản lý, tôi nhận thấy cần phải căn cứ vào mục tiêu, nội dung, yêu cầu của năm học để rà soát đội ngũ giáo viên, xem xét chỗ mạnh chỗ yếu về cơ cấu bộ môn, năng lực của GV, nắm bắt những vấn đề bất cập của đội ngũ để có KH giao việc và bồi dưỡng .

Để QL tổ CM có hiệu quả,  ngoài việc nắm vững chương trình môn học được đào tạo, tôi thông qua cốt cán các môn học mà mình phụ trách để nắm bắt CT những môn học đó để quản lý tốt việc lập KH thực hiện chương trình môn học .

+ Quản lý triển khai việc thực hiện chương trình môn học:                                           

Quán triệt GV trong tổ về chủ trương đổi mới phân phối CT theo hướng giảm tải, cho tổ viên trao đổi, tranh luận nhằm hiểu rõ điểm mới và khó của CT sau đó phân công GV lên chương trình phù hợp với thực tế. 

Trong khi thực hiện KH phải xác định những nội dung cần được ưu tiên: Tổ chức dạy học, đánh giá theo chuẩn kiến thức; Đổi mới PPDH, dạy học tự chọn có hiệu quả; Tổ chức sử dụng đồ dùng , thiết bị dạy học đủ theo các tiết trong phân phối CT, yêu cầu GV các phân môn chú trọng đưa công nghệ thông tin một cách phù hợp vào tiết dạy…

+ Giám sát việc thực hiện chương trình môn học:  

 Phát hiện kịp thời những vấn đề chưa hợp lý để điều chỉnh, hỗ trợ GV thực hiện tốt KH. Khi ký, kiểm tra giáo án cần xem xét việc dạy học theo chuẩn .Khi dự giờ cần quan sát tính phù hợp của PPDH với đặc thù của môn học. Đổi mới hoạt động dự giờ. Xác định mục tiêu của dự giờ không dừng lại ở việc kiểm tra đánh giá mà phải chú trọng đến việc tư vấn và sự phát triển chuyên môn. Lên KH cụ thể, chú ý tính dân chủ để GV trong tổ có thái độ tích cực khi dự giờ và được dự giờ. Xây dựng KH dự giờ khoa học, chuẩn bị tốt các khâu khi chuẩn bị DG, sau khi DG nhất là hoạt động tư vấn và sửa chữa khi có kết luận. Khi phân tích giờ dạy chỉ ra ưu, nhược điểm giờ dạy trong 3 thành tố : Hoạt động của GV( Công tác chuẩn bị, ND kiến thức, PPDH, Sử dụng đồ dung DH, phân bố thời gian) ,Hoạt động của HS ( Nề nếp HT, PP học tập, khả năng tiếp thu KT, kết quả HT) ,Quan hệ giao tiếp ( Quan hệ thầy – trò, trò- trò,việc xử lý tình huống xảy ra trong giờ học).

+ Đánh giá việc thực hiện chương trình môn học:

Kiểm tra để đánh giá việc thực hiện CT tiến hành linh hoạt thông qua kiểm tra hồ sơ giáo án ,hình thức KT có thể báo trước , có thể đột xuất. Cần đề cao hình thức tự đánh giá của mỗi GV với hoạt động của mình theo tiêu chí chuẩn giáo viên THPT.

 Hàng tháng cho GV trong tổ dà soát lại chương trình, lập KH dạy bù phù hợp, có hiệu quả.

Ý kiến đề xuất :

 - Nhà trường tiếp tục tạo điều kiện cho đội ngũ TTCM được tham gia các lớp bồi dưỡng về quản lý GD.

 -  BGH, các tổ chức trong nhà trường phối kết hợp chặt chẽ, tạo sự đồng thuận cao trong việc chỉ đạo, kiểm tra , đánh giá cán bộ , giáo viên.